Claus per a ser un cap millor valorat

Ja vaig parlar que no és el mateix ser un líder que un cap, però en el camí per convertir-nos en un gran líder podem millorar les nostres habilitats directives i convertir-nos en un cap millor valorat pels nostres treballadors.

cap-millor

En aquest article vull fer un retrat-robot del que podria considerar-se un bon cap, i fins i tot un bon líder novell.

Evidentment un cap necessàriament ha de ser un bon gestor, prendre mesures correctes i coherents ajuda a una bona valoració. Tots podem entendre que el nostre cap es pot equivocar però a ningú li agrada que el cap no prengui decisions o que aquestes siguin incoherents o canviants constantment.

Implica als seus subordinats en la presa de decisions, comparteix els èxits i sap escoltar.

Estimula els reptes tant propis com de l’equip. Estableix noves metes que motiven a l’auto-superació personal i del grup.

Sap fer pinya. Manté a l’equip unit, motivat, compromès. Un bon cap intentarà avançar-se als possibles conflictes, i si sorgeixen els gestionarà de forma assertiva.

És transparent i accessible. Si volem ser un bon cap haurem de ser el màxims de transparents possibles amb els integrants del nostre equip, alhora que ser accessibles. Cal conèixer el dia a dia del grup, estar a disposició de l’equip per a rebre la seva interacció, copsar l’ambient, donar la màxima informació de la evolució de les tasques, i informació sobre la marxa de la empresa. Si l’equip percep que no hi ha res a amagar, la comunicació serà més senzilla i sincera, en totes direccions.

És just i equitatiu. Si hi ha quelcom que pot desestabilitzar un Equip d’Alt Rendiment és la desigualtat injustificada entre els seus membres. Cal que tothom es senti part fonamental de l’equip, alhora que cal saber transmetre que “Tothom és necessari però ningú és imprescindible“.

Gestiona les recompenses. Un bon cap sap recompensar els assoliments i la bona dinàmica del grup. Permetre la jornada flexible, facilitar la conciliació familiar, organitzar activitats fora del ambient laboral, etc. són eines per a recompensar a l’equip i mantenir el bon ambient i la motivació.

Ser un bon cap no és gens senzill, però si aconsegueixes reunir aquestes claus segur que aconseguiràs ser un cap millor valorat.

Tu quines creus que són les claus d’un bon cap?